Ere-leden en Leden van verdienste

 

 

1960 Hendrik Molenaar, lid van verdienste

Hendrik heeft vanaf het prille begin van de klasse, dus lang voordat de klasse-organisatie is opgericht, de groei van de Zestienkwadraat in Rotterdam en omgeving gestimuleerd door zijn enorme enthousiasme. 

 

1966 Goliath Kreulen, ere-voorzitter

Goliath heeft als eerste voorzitter van de klasse-organisatie, opgericht in 1958, een bloeiende vereniging gemaakt. Goliath is 8 jaren voorzitter geweest.

 

1968 Jan de Haas, lid van verdienste

Jan is mede-oprichter van de klasse-organisatie en heeft méér dan 25 jaar bestuurswerk gedaan. Jan was het anker van de organisatie in de eerste jaren van stormachtige groei van de vereniging.

 

1969 Joop den Ouden, ere-lid

Joop was voogd vanuit het Watersportverbond en heeft de klasse-organisatie met raad en daad bijgestaan en helpen groeien en professionaliseren.

 

1970 Willem Spaargaren, lid van verdienste

Willem was in 1942 mede-oprichter van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Tussen 1945 en 1970 was hij de grote promotor van het zeilen in de 16m2 op de Westeinder Plassen. In de beginjaren sleepte hij de 16m2 achter zijn motorboot naar alle Hollandse plassen en meren. Na de aanschaf van een auto en een boottrailer zeilde hij wedstrijden in het hele land.

 

1971 Egbert Willem van der Veen, ere-lid

Egbert Willem heeft sinds de oprichting 19 jaar lang verschillende bestuursfuncties bekleed en met zijn weloverwogen adviezen de vereniging mede vorm gegeven.

 

1972 Teade Visser, lid van verdienste

Teade heeft zich zowel in Friesland via de Hendrik Bulthuis Groep als in de landelijke klasse-organisatie ingezet voor het wedstrijdzeilen.

 

1974 Jan van Rietschoten, lid van verdienste

Jan was de tweede voorzitter en heeft ook acht jaren de hamer gehanteerd. In deze periode werden de eerste open Nederlandse kampioenschappen georganiseerd en het 40-jarig jubileum van de klasse gevierd.

 

1978 Jaap Helder, lid van verdienste

Jaap... begenadigd wedstrijdzeiler en botenbouwer. Vele malen Noord-Nederlands en Nederlands kampioen en ook internationaal een fenomeen in de FD-klasse. Jaap Helder is synoniem aan Zestienkwadraat en heeft de klasse mede-groot-gemaakt.

 

1998   Klaas van Weringh, ere-lid

Klaas heeft méér dan 15 jaar het populaire verenigingsblad Nieuws en Praat verzorgd inclusief de distributie die in die jaren nog veel handwerk vereiste. Ook heeft Klaas begin 80-er jaren software geschreven voor de uitslagen verwerking. Dit bestond nog niet en heeft de klasse-organisatie ruim 10 jaar gebruik van gemaakt.

  

2015  Siebe van der Zee, ere-lid

Siebe heeft tientallen jaren als lid en later voorzitter van de technische commissie (TC) de eenheid in de klasse bewaakt en daarnaast veel historische informatie verzameld en beheerd. Eenieder die een Zestienkwadraat opknapte of restaureerde vond in Siebe een vraagbaak die altijd adequaat en met veel plezier zijn kennis deelde.

 

2022 Teun Keessen, lid van verdienste

Teun heeft veel Zestienkwadraten gebouwd als scheepstimmerman in dienst van Kerkhoven Jansma, bouwer van zeer snelle wedstrijd kwadraten. Teun heeft als lid van de Technische Commissie (TC) en klassencontroleur zijn gerespecteerde kennis en inzicht ingezet en mede vormgegeven aan tal van wijzigingen in de tekeningen, het bouwbestek en de klasse-voorschriften.

 

ADRESGEGEVENS

Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland

INFORMATIE

KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U