Nederlands Kampioenschap 2020

Nederlands Kampioenschap 2020

Geplaatst op 31-08-2020  -  Categorie: Wedstrijd verslagen  -  Auteur: Reinout Klapwijk  -  Bron: Afbeeldingen: Pieter Lanser

nk2020-4270-01aWát een NK !
Zo luidt de titel boven het verslag van Jan de Haan dat te lezen is op www.zvbelterwiede.nl, de mede-organiserende vereniging. Met Jan’s permissie gebruik ik zijn verslag als basis voor dit verhaal. 

Wat vooraf ging
Middenin de “Corona stilte”, het was eind mei en het NK Sprint lag achter ons, kwam de vraag of we dit kampioenschap eventueel nog ná 1 september wilden organiseren. Dit was immers de datum waarna weer officiële wedstrijden mogelijk zouden worden. Het NK Sprint maakten we ons als bestuur wat minder druk om, echter het NK Fleetracen stond gepland voor het laatste weekend vóór 1 september. 

De kans bestond dat de sterk dalende cijfers op het Corona dashboard een versnelde versoepeling zouden opleveren en we daardoor conform kalender konden plannen. Zou dit niet het geval zijn dan was de vraag of we ná 1 september het NK Fleetracen zouden kunnen houden. Na overleg binnen het bestuur en met de ZV Belterwiede werd een alternatieve datum vastgesteld… één week later. In plaats van vier dagen moesten we in dat geval terug naar drie. Maar hoe zat het met de belangstelling vanuit de zeilers ? De razendsnel uitgevoerde peiling bracht helderheid. In het eerste weekend toch minstens 40 en het tweede (alternatieve) weekend toch zeker 30 deelnemers. De ondergrens voor een “Zestienkwadraat-waardig” NK was vastgesteld op 25 deelnemers, dus het gaat door tenzij…. 

Ja of nee
Terwijl Wesley en Rocco hard aan de slag gingen met alle vrijwilligers ter plaatse en het Watersportverbond om de organisatie op poten te krijgen werd het spannend. Komt er nu al een tweede Corona golf en worden de maatregelen verscherpt en… zien de vrijwilligers, de havenmeester en restaurant-eigenaar het nog zitten ? Komt het Watersportverbond of de gemeente Steenwijkerland met een veto ? Vinden wij als bestuur dat het door kan gaan? 

Onze zuster KO’s, de Pampus- en Regenboogclub, besloten hun NK’s af te gelasten. Sterker nog… de Regenboogclub kondigde aan om de rest van het seizoen géén evenementen meer te organiseren. Oefff…

Maar ondertussen waren er toch verenigingen, waaronder de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, die evenementen op de kaart zetten. Met Corona protocollen en de toegevoegde regel dat uitsluiting kan plaatsvinden als deelnemers zich niet conformeren konden velen weer genieten van het wedstrijdzeilen en de daarbij behorende sociale (1,5mtr) contacten.

In samenspraak met alle autoriteiten hebben we besloten het NK door te laten gaan en ieder moment benut om de deelnemers en bezoekers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de maatregelen te respecteren.

Daarbij hadden we het geluk dat locatie met zich meebrengt dat de mensen zich verspreiden en er bitter weinig andere bezoekers zijn. 

Met 50 inschrijvingen noteerden we een onverwachte evenaring van 2019. Uiteindelijk moesten drie teams afzeggen vanwege persoonlijke omstandigheden. Met 47 deelnemers blijkt wederom hoe gezond de 16m2 klasse is ! 

“Wat fantastisch dat wij wel een NK varen !” of woorden van gelijke strekking heb ik velen horen zeggen. Laten we hopen dat we volgend jaar, het 90-jarig jubileumjaar, een Corona-vrij seizoen krijgen en we dan de mensen erbij hebben die nu niet gekomen zijn. 

nk2020-algemeen-01Alles in één veld
De afgelopen jaren hebben we 10 wedstrijden geprogrammeerd in 4 dagen en daarbij een zgn. walprogramma waarbij het samenzijn wordt gestimuleerd. De realiteit is dat wedstrijden niet verzeild worden vanwege teveel of te weinig of te veranderlijke wind. Wat nu ?

In (slechts) 3 dagen kwalificaties varen, protesten behandelen en splitsen in Gold en Silver leek ons teveel risico met zich meebrengen. Gelukkig biedt de Beulakerwijde voldoende ruimte om een lange startlijn en baan uit te leggen en is er nauwelijks sprake van overige pleziervaart en dus besloten we om in één veld te varen. Maar wat kan je verwachten als je met 50 boten dicht op elkaar bij de boven-boei aankomt ? 

In plaats van één boven-boei met spreader is gekozen voor een gate. De wedstrijdleiding heeft daar goede ervaring mee met vergelijkbare en grotere velden. Vooraf was er gezonde scepsis over deze keuze maar gezien het verloop denk ik dat een verstandige keuze is geweest. De aanvaringen die hebben plaatsgevonden (helaas !),
zijn voor zover mij bekend in de kruisrakken geweest en juist niet bij de boven-tonnen. 

Enquête
Per mail ontvangen alle deelnemers een enquête om te inventariseren hoe over deze oplossing gedacht wordt. Daarnaast horen we graag wat men vond van dit evenement zonder wal-programma, drie in plaats van vier dagen, het aantal wedstrijden per dag en totaal en… hoe men de beperkende maatregelen heeft ervaren. Ook ontvangen we graag de terugkoppeling over eventuele ziekteverschijnselen. 

De wedstrijden, de strijd
nk2020-algemeen-02Zoals Jan schrijft… in alles extreem; wind, regen, golven, schades, omgeslagen boten, aanvaringen en een apotheose in de allerlaatste wedstrijd ! 

Wind. Op vrijdag en zaterdag hard en op zondag, tegen de voorspellingen in, toch ook stevig. Alle wedstrijden trapeze en dat is in geen jaren voorgekomen. We hebben alle geprogrammeerde wedstrijden gevaren (10), geen uitval dus en dat in één dag minder. Best een fysieke belasting waar velen moeite mee hadden en dan heb ik het niet zozeer over de ouderen. 

Regen. Dat hebben we gehad en is niet leuk maar water kwam er sowieso wel over. Altijd een nadeel voor de brildragers onder ons. Contactlenzen aanbevolen voor alle brildragers ! 

Golven. Af en toe een flinke stamp waarbij je je afvraagt hoe lang het materiaal daar goed bij blijft en af en toe een duik waarbij je je een onderzeeër waant. 

Aanvaringen en schades. Helaas… het ongeluk zit in een klein hoekje. Mijn observatie is dat juist bij veel wind iedereen extra oplet en voorzichtig is. We weten immers dat iedere schade per definitie kostbaar is. Een kousje of loodje dat het begeeft, een staaldraad of harpje dat breekt, een stuk beslag dat er met schroef en al uitkomt, rvs beslag dat scheurt en of afbreekt… we hebben van alles gezien. Materiaalpech waardoor één of soms meer wedstrijden verloren gaan. Heel sneu, zeker wanneer het om materiaal gaat dat bij inspectie perfect leek.

Iemand die netjes wil afsturen om een bakboordboot te mijden wat net niet lukt, vervolgens het ’slachtoffer’ naar vóór de wind duwt die op zijn beurt de volgende midscheeps ramt. Dit soort triootjes wil niemand maar gebeuren. 

Omslaan.
Schoot in de klem, onverwachte draaiing van de wind of van een tegenstander en floep… zwemmen. Zéér ervaren zeilers die dit overkwamen en vervolgens één of twee aftrekkers konden bijschrijven. 

Apotheose.
nk2020-4328-01Waar Thijs en broer Erik op weg leken naar een eclatante ‘one-boat-show’ eindzege met vele 1-tjes, bleken ook zij feilbaar en… waren er ene Bob Heineke en Thijs van Tol die niet wilden capituleren.

Vooruitkijkend naar zondag met op papier nog drie wedstrijden te gaan, leek de strijd zo goed als beslist. Thijs en Erik stonden met aftrek 9 punten voor. Weinig tot geen wind was de voorspelling en dus was de verwachting dat we géén drie potjes zouden varen. Maar dat liep even anders. 

Zondagochtend om een uurtje of 7 keek ik naar de blaadjes, bladstil ! Windverwachting… niet veel soeps. Eenmaal op de haven… mwa… er staat toch een lekker windje. Enfin, nog drie potten gevaren en bijna alleen maar in de trapeze. 

Na de eerste wedstrijd op zondag was de voorsprong opgelopen naar 14 punten maar toen… De tweede wedstrijd persten Bob en Thijs er een één uit en lukte het Thijs en Erik niet om een slecht begin te repareren. Aiii… 16 punten erbij en daarmee 1 punt verschil… in het voordeel van Bob en Thijs. 

Vele starts hebben we de zwarte vlag gezien, begrijpelijk om de vaart erin te houden. De zwarte vlag kennen we van zeerovers met een doodskop erop, uitkijken dus !

Zo ook de laatste wedstrijd… de 4328 schijnt in de laatste 60 seconden over de lijn te zijn geweest, fataal ! In de laatste seconden van deze start waren er zodanig veel boten over de lijn dat een ‘general recall’ volgde, een algemene terugroep en dus herstart.

In de korte wachttijd die volgde gonsde rond dat de 4328 op het bord op het startschip stond maar Thijs en Erik is dit ontgaan.

Zij zijn in deze onwetendheid mee gestart en werden vierde. De 4270 met Bob en Thijs werden 7e en daarmee was de achterstand van 1 punt omgebogen naar een voorsprong van 2 punten en dus kampioen, zo dachten Thijs en Erik… 

Twee teams die terug naar de haven varen en beiden denken het kampioenschap gewonnen te hebben. 

Gezien de discussies die op de wal volgden dan hierbij maar even de exacte tekst van de betreffende regel: 

nk2020-start-0130.4 Zwartevlag regel
Als een zwarte vlag is getoond, mag een boot zich niet met enig deel van
zijn romp, bemanning of uitrusting bevinden binnen de driehoek gevormd
door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken gedurende de
laatste minuut voor zijn startsein. Als een boot deze regel overtreedt en is
geïdentificeerd, moet hij zonder verhoor worden uitgesloten zelfs als de
wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild, maar niet als deze is uitgesteld
of afgebroken vóór het startsein. Als een algemene terugroep wordt gegeven
of de wedstrijd wordt afgebroken na het startsein, moet het wedstrijdcomité
zijn zeilnummer tonen voor het volgende waarschuwingssein van die
wedstrijd en als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild, mag hij
daarin niet meezeilen. Als hij dat wel doet, mag zijn uitsluiting niet worden 
afgetrokken bij de berekening van zijn seriescore.  

In plaats van 4 punten moesten Thijs en Erik zodanig veel punten bijtellen dat zelfs plaats twee aan de neus voorbij ging. Tja… zo zijn de regels van het spelletje.
Voor alle duidelijkheid… hadden zij hun nummer wèl gezien en niet meegezeild hebben in de herstart… ook dan was de titel met een verschil van 8 punten voor Bob en Thijs. 

Daarmee was een schitterende titanenstrijd gestreden, likken de verliezers hun wonden en vieren de kampioenen hun titel.

Bob en Thijs nogmaals van harte gefeliciteerd, jullie hebben supergoed en constant gezeild.

Ik heb in dit verhaal veel woorden gewijd aan “de stoomtrein Kort” (ref. eerdere verslagen van Bob) die spelenderwijs 1-tjes vaart zo lijkt het maar kijk eens naar de serie van onze nieuwe kampioenen… een 8 als slechtste resultaat, doe dat maar eens na ! 

resque-02Dank.
Ook via deze weg tot slot nog een woord van dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit bijzonder gewenste, goed verlopen en succesvolle NK.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we allemaal mogen zijn dat zoveel vrijwilligers zoveel vrije en vrij genomen tijd steken in een evenement waar zovelen ultiem plezier aan beleven. Hulde voor al die vrijwilligers !

Ook respect voor de moed die zij en de lokale autoriteit getoond hebben om dit evenement dóór te laten gaan.

En… last but not least… veel dank en complimenten aan het wedstrijdcomité, o.l.v. Dirk Evers, dat de wedstrijden strak geleid heeft, alle ruimte aan de zeilers heeft gegeven om met de normale procedure te starten en – als dat te vaak leidde tot een algemene terugroep – niet schroomde om de zwarte vlag erin te zetten, met alle gevolgen van dien. Een lange startlijn waarbij het een uitdaging is om die er goed in te leggen en… te monitoren hoe gestart wordt, een boven- en beneden-gate die er zodanig in lagen dat “de mindere ton” een goed alternatief vormde, een finish die er de meeste wedstrijden goed in lag en… de rescue boten die veel werk gehad hebben ! 

Ik hoop dat we elkaar weer treffen tijdens bijvoorbeeld de Wiedebokaal op de Belterwiede (26-27 september) en of de SeizoensFinale op het Gaastmeer (10-11 oktober).

Reinout Klapwijk
4452 

Naschrift:
In de afgelopen dagen is veel discussie gevoerd over “de zwarte vlag” in algemene zin en specifiek in race 10. Ik heb mails en app-berichten ontvangen, telefoongesprekken gevoerd en begrepen dat het vele mensen, deelnemers en belangstellenden heeft bezig gehouden en wellicht nog doet. Dit is voor mij reden om er iets verder bij stil te staan. Ik vind namelijk dat er iets wringt zoals het nu gegaan is.

Ook ik weet dat je mazzel kan hebben als je te midden van andere boten te vroeg bent maar net niet gezien kan worden. De boot boven of onder je krijgt “individueel te vroeg” en jij mag doorvaren. Ik heb het hier over een standaard situatie, niet de U- of Zwarte vlag. 

In dit geval, nota bene de laatste wedstrijd en ontknoping van een spectaculair kampioenschap, zijn er blijkbaar zoveel boten te vroeg dat besloten wordt een general recall te doen. 

Hoe kan het zijn dat van dit groepje maar één boot wordt geïdentificeerd ?

Of… als de geïdentificeerde boot niet tot dit groepje behoorde maar volgens de wedstrijdleiding al eerder met enig deel over de lijn is geweest, gen enkele boot wordt geïdentificeerd ?

Of is in dit geval onderscheid gemaakt tussen het moment in tijd (binnen de laatste minuut) dat de regel wordt overtreden ? 

Kortom; ik denk dat we deze ervaring moeten meenemen naar de toekomst en onze formule en afspraken met de wedstrijdleiding moeten herzien. Met minder boten starten en dus een kortere startlijn zodat beter zicht gehouden kan worden op de lijn, méér mensen in volgboten, extra middelen zoals video/drones ?

Ik weet het ook niet maar hoor graag wat ‘men’ ervan vindt. 

Bij deze nodig ik een ieder uit om zijn/haar licht te laten schijnen op deze materie en een constructieve bijdrage te leveren.

Inmiddels heb ik een welbekende autoriteit gevraagd hierover na te denken en hopelijk komt hij met een zienswijze waar we ons voordeel mee kunnen doen.


 

ADRESGEGEVENS

Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland

INFORMATIE

KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U